• Čeština
  • English
  • Deutsch

Jsme ATHELAS Computing

Vytváříme nástroje na míru, které pomáhají firmám růst díky zjednodušení a zlevnění každodenní operativy. Rozvojem business intelligence a automatizací procesů šetříme čas vašich zaměstnanců.


Data, analýzy, reporting, BI – to je naše doména

V ATHELAS Computing s.r.o. milujeme data a baví nás dávat spolu s našimi klienty firemním datům smysl. Máme více než 19 let zkušeností s analýzami a vývojem praktických řešení v oblasti business intelligence – reportingu, sledování KPIs, zefektivnění chodu firmy a spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Díky automatizaci procesů při tom významně šetříme čas pracovníků.

Pracujeme pro firmy různé velikosti, od menších a středních po velké nadnárodní korporace. Řada z našich projektů je v oblasti supply chain managementu, ale naše služby jsou využitelné v jakékoli části firmy. Za léta působení na trhu jsme vyvinuli již stovky řešení, která naši klienti používají v praxi v každodenní operativě. Některým klientům také spravujeme a dodáváme pravidelný reporting v různých oblastech.

Podíleli jsme se a podílíme jak na vývoji dílčích řešení v rámci určitého oddělení firmy, tak na velkých analýzách a modelech, které slouží jako podklad pro strategické rozhodování. Jsme velmi dobří ve vizualizaci a prezentaci dat.

Veškerá řešení vytváříme na míru konkrétnímu klientovi. Fungují na platformě již existujícího kancelářského softwaru, který má klient k dispozici. Díky tomu neplatíte za další licence, jen za naši práci. Naše obvyklá sazba je 1600 Kč za hodinu práce celého projektového týmu.

  • Máme 19 let zkušeností a stovky řešení běžících v praxi.
  • Nabízíme řešení na míru, žádné univerzální aplikace.
  • Poradíme si s jakkoli velkým objemem dat ke zpracování.
  • Naše služby pomáhají šetřit čas a peníze.

Rosteme s vámi

Dobře fungující a nákladově efektivní firma je hlavní motivací všech našich projektů. Za dobu naší praxe jsme zpracovali analýzy a navrhli řešení, které v součtu ukázaly příležitost úspory našich klientů ve výši téměř dvou miliard korun. Díky automatizaci zpracování dat šetří naši klienti i významné množství času svých zaměstnanců.

Naše služby

Náš tým

Viktor Baroš

Jednatel

Markéta Lajdová

Projektová manažerka

Václav Oborník

Analytik