• Čeština
  • English
  • Deutsch

Analýza výše poplatku za distribuční centrum

Analýza nákladů na distribuci a aplikace pro modelování scénářů s různou výší poplatku.

Analýzu výše poplatku za distribuční centrum provádíme pro klienty v případě, že uvažují o přenesení části distribuce na zákazníka za určitý poplatek, nebo v případě, že je k takovému kroku vede přímo požadavek velkého zákazníka. V průběhu let jsme takový požadavek řešili už mnohokrát a máme vyvinutu přesnou funkční metodiku analýzy. Výstupy analýzy dodáváme klientům v interaktivní podobě, aby si sami mohli modelovat možné budoucí scénáře.

Proč analýza výše poplatku za distribuční centrum

Zavézt zákazníkovi zboží na centrální sklad a distribuci na pobočky nechat na něm je nepochybně způsob, jak zjednodušit každodenní logistickou operativu a zlepšit service level. Vyplatí se ale vždy? Určitě ne.

Klíčem k úspěchu projektu využití zákazníkova distribučního centra je správně vyměřená výše poplatku, která nepovede k navýšení logistických nákladů na daného zákazníka. Důkladně provedená analýza, za jakých podmínek se přechod na zákazníkovo DC vyplatí, slouží jako podklad pro jednání se zákazníkem a zajišťuje, že konečná dohoda je pro společnost výhodná.

Jak postupujeme

Na základě požadavku klienta na kalkulaci výše poplatku za distribuční centrum provedeme nejprve analýzu logistických nákladů na zákazníka, jehož DC by se mělo využívat, za předchozí období. Obvykle jde alespoň o jeden rok, ale délka analyzovaného období se může měnit dle přání klienta.

Data analyzujeme po logistických kanálech a segmentech zboží. To nám v následných krocích umožňuje modelovat různé scénáře dopadů na logistické náklady. Můžeme modelovat například převod všech segmentů zboží na distribuční centrum zákazníka versus přechod jen části segmentů, přechod jen v určitém období v roce a poddobně.

Výstupem analýzy je interaktivní nástroj, ve kterém si uživatel nastavuje výši poplatku a vidí, jaké přesně finanční dopady by daná výše poplatku měla a kolik může klient při konkrétní výši poplatku (v procentech z hodnoty zboží nebo v absolutní hodnotě) uspořit. Osoby vedoucí jednání o výši poplatku se zákazníkem tak mají k dispozici jasná čísla a vědí, kam směřovat výslednou výši poplatku, aby se přechod na DC zákazníka společnosti vyplatil.

Další analýzy distribučních center

V rámci mapování logistické sítě klienta můžeme provést analýzu distribuční sítě zákazníků, která ukáže, s jakými zákazníky by se vyplatilo zahájit jednání o využívání jejich distribučních center za poplatek.

Klientům, kteří využívají distribuční centra svých zákazníků za poplatek, můžeme nabídnout také Nástroj na správu poplatků za distribuční centra.


Analýzu jsme úspěšně provedli již

37 krát

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás