• Čeština
  • English
  • Deutsch

Online aplikace pro správu příjezdů kamionů

Levný a jednoduchý systém pro každou firmu

Online aplikace pro správu příjezdů kamionů na nakládku a vykládku eliminuje prostoje kamionů, které se dostaví na nakládku příliš brzy, nebo naopak pozdě. Vyvinuli jsme ji na základě podnětu od klienta, jehož management nakládek byl původně závislý na e-mailové komunikaci mezi oddělením logistiky a sklady jednotlivých poboček a telefonické komunikaci s řidiči. Jedná se o velice levné řešení. Po nastavení na míru potřebám klienta je provoz aplikace bezplatný. Zároveň lze modulárně přidávat další pobočky.

Proč aplikace pro správu příjezdů kamionů

Klient, který nás k vývoji této aplikace inspiroval, odbavuje z centrálního skladu několik desítek kamionů denně a má i několik poboček a externích skladů. Obchod klienta podléhá sezónnosti a ve vytížených sezónách se často stávalo, že komunikace mezi dotčenými odděleními nebyla pro velké vytížení všech pracovníků dostatečná. V areálu se pak hromadily nenaložené kamiony, protože sklad měl kapacitu pouze na určitý počet ramp v určitém čase.

Jak aplikace funguje a co umí

Aplikace je umístěna online v cloudovém prostředí Google. Přístup do ní mají pouze uživatelé, kterým jsou přidělena přístupová práva. Ta přiděluje stanovený administrátor dle potřeby klienta.  

Osoba zodpovědná za dispečink otevře v aplikaci na každý den na každou hodinu určitý počet oken. Ta odpovídají počtu ramp, které je v danou hodinu schopen obsluhovat příslušný sklad.

Dispečeři v aplikaci přiřazují časová okna konkrétním kamionům, které naplánovali. Aplikace sleduje historii, takže pokud dispečer obsadí časové okno kamionem a o několik hodin později kamion smaže, akce je dohledatelná.

V aplikaci je speciální pole pro vyplnění telefonního čísla řidiče kamionu. Když dispečer toto pole vyplní, odešle se po potvrzení okna v aplikaci řidičovi SMS s informací o čase nakládky.

Obrazovka aplikace s naplánovanými okny je také zobrazena u vstupu do budovy, kudy procházejí všichni řidiči. Pokud tedy dispečer nevěděl, který konkrétní řidič se dostaví a řdič neobdržel SMS, může se hned u vchodu podívat, kdy se má postavit ke které rampě.

Do aplikace mají samozřejmě přístup i skladoví mistři, kteří díky tomu mají okamžitý přehled, které kamiony budou v kterém čase nakládat. V případě potřeby lze přístupy udělit i externím firmám, například dopravcům.

Rozšíření aplikace

Naše online aplikace pro správu příjezdů kamionů je zcela flexibilní. Díky cloudovému řešení nemá žádné nároky na hardware uživatele. Lze ji dle potřeby rozšiřovat o další pobočky a lze ji zcela přizpůsobit na míru jakékoli firmě.

Podobné služby

Máme více než 18 let zkušeností s vývojem řešení, která zefektivnňují každodenní operativu v logistice či skladování. Jmenovat můžeme například Online avízo příjezdů kamionů na pobočku nebo Nástroj na sledování nedoručených objednávek.


Prostoje kamionů u klienta sníženy za rok o

453600 minut

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás