• Čeština
  • English
  • Deutsch

Automatický nástroj pro plánování přeprav

Řešení nejen pro případ odstávky firemních databázových systémů.

Moderní firma je obvykle do značné míry digitalizovaná. To s sebou přináší určitou míru závislosti na databázových systémech, jako je například SAP. Ve chvíli, kdy systém prochází údržbou nebo updatem, který vyžaduje odstávku delší než pár hodin, stojí firma před otázkou, jak po dobu údržby zajistit chod činností jindy závislých na SAPu. Pro oddělení logistiky našeho klienta jsme pro takové případy vyvinuli automatický nástroj pro plánování přeprav. Díky němu mohou dispečeři plánovat a odbavovat přepravy i ve chvíli, kdy nefungují logistické varianty v SAPu.

Proč automatický nástroj pro plánování přeprav

Akutalizace databázových systémů u našeho klienta se obvykle dějí během několika málo hodin. Občas ale dochází i k delší odstávce, přičemž ta zatím nejdelší trvala více než týden. Takovou dobu samozřejmě nemůže firma fungovat bez vyřizování objednávek tisíců zákazníků. Proto je třeba mít k dispozici záložní řešení.

Jak to funguje

Automatický nástroj pro plánování přeprav obsahuje v servisní části aktuální seznam všech zákazníků a seznam všech SKUs se všemi potřebnými detaily.

Plánovací část nástroje se skládá ze seznamu objednávek, nástroje pro vytvoření přepravy, automatizovaného nakládkového listu a automatizované faktury. Kromě toho obsahuje nástroj také databázi všech vyřízených požadavků zákazníků a poskytuje tedy přehled o práci dispečerů.

V části objednávek propisuje dispečer zaslané požadavky zákazníků do standardizovaného formátu. Následně z vložených objednávek plánuje přepravy dle obvyklých zvyklostí. Nástroj automaticky vygeneruje nakládkový list pro každou vytvořenou a potvrzenou přepravu a fakturu pro každou vyřízenou objednávku.   

Možný další vývoj

Automatický nástroj pro plánování přeprav jsme vyvinuli čistě jako záložní řešení pro případy výpadku systému, nicméně je to řešení připravené na autonomní fungování. Lze ho doplnit o další moduly, jako je přiřazování routů dle optimálního počtu najetých kilometrů apod. V menší firmě, která nechce investovat prostředky do velkých databázových systémů nebo drahého plánovacího softwaru, by byl schopen plně zajistit automatizovaný dispečink.

Podobné služby

V průběhu let jsme pro naše klienty vyvinuli stovky praktických řešení. V oblasti optimalizace procesů v každodenní operativě můžeme uvést například Denní přehled KPIs v logistice nebo online aplikaci pro správu příjezdů kamionů.


V případě výpadku databázového systému čas potřebný k najetí na plnohodnotný záložní systém

120 minut

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás