• Čeština
  • English
  • Deutsch

Automatizace výpočtu odměn pracovníků

Pro spravedlivou motivaci zaměstnanců, které si chcete udržet.

Automatizovaný nástroj pro výpočet odměn pracovníků umožňuje výpočet pohyblivé složky mzdy podle docházky a produktivity pracovníků. Vytvořili jsme ho pro klienta se stovkami zaměstnanců ve skladu a distribuci. Nástroj zajišťuje spravedlivé odměňování na základě algoritmu zohledňujícího výkon a řadu dalších parametrů.

Proč nástroj na výpočet odměn pracovníků

Firmy nejen na českém trhu se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků pro sklady, distribuční centra a rozvoz zboží. Konkurenceschopnost si může udržet taková firma, která svým pracovníkům zajistí spravedlivé odměny. Přesně to byl i cíl našeho klienta, který má obrovské distribuční centrum, v němž pracují stovky vlastních i externích zaměstnanců.

Jak to funguje

Servisní část nástroje obsahuje seznam zaměstnanců a jejich přiřazení k jednotlivým sekcím ve firmě. Seznam spravuje pověřený pracovník na straně klienta. Dále je zde seznam všech možných úkonů a částka odměny za každou položku stanovená managementem. Za každý den v daném měsíci se do části k tomu určené nahrají data související s docházkou a odvedenou prací. Data lze nahrát ze záznamů ze čteček zaměstnanců, nebo je vloží manuálně zodpovědný pracovník. Veškerá citlivá data v nástroji jsou zabezpečená.

Přehledová část nástroje automaticky vypočítává odměny a penalizace. Lze si je zobrazit po celých sekcích, nebo po jednotlivých pracovnících v rámci sekce. Vše je shrnuto na jednom přehledovém listu. Produktivita jednotlivých sekcí i pracovníků je vidět jak procentuálně v porovnání s cílem, tak ve zvolených jednotkách.

Nástroj umožňuje dvojí přístup k rozdělení odměn. Buďto podle výkonu poměrně rozdělí mezi pracovníky konkrétní celkovou částku určenou na odměny, nebo vypočítá odměny na základě jednotek produktivity a jejich součet představuje celkovou částku odměn.

Další možnosti využití

Nástroj pro výpočet výkonostní odměny pracovníků může fungovat samostatně nebo jako doplnění přehledu k datům z interních databázových systémů firmy. Nastavení nástroje umožňuje velkou flexibilitu a zprocesování velkého množství dat. Konkrétní řešení je vždy nastaveno na míru klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.  

Další příklady našich řešení v oblasti produktivity skladů zahrnují například aplikaci na sledování denní produktivity nebo Warehouse Summary.


Spravedlivé odměny, dle zaslouženého výkonu, vyměřeny

100 % pracovníkům ve skladech klienta

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás