• Čeština
  • English
  • Deutsch

Automatizovaný přehled objednávek a dodávek

Rychlý přehled o nedodávkách s volitelným nastavením detailu zobrazení.

Automatizovaný přehled objednávek a dodávek slouží pro rychlý přehled managementu o problémech v dodávkách zboží. Zobrazuje historický vývoj nedodávek po segmentech trhu, včetně vývoje po jednotlivých klíčových zákaznících, značkách a další detaily. Přehled vyhodnocuje data za několik let, přitom všechny výsledky zobrazuje v několika grafech na jediném listu.

Proč Automatizovaný přehled objednávek a dodávek

Náš klient se v určitém období potýkal s velkým množstvím nedodávek klíčovým zákazníkům v několika zemích. Jelikož pochopení historie je klíčem k pochopení přítomnosti, vyvinuli jsme na jeho přání automatizovaný přehledový report.

Automatizovaný přehled objednávek a dodávek srozumitelně a úsporně vizualizuje data a sjednocuje způsob vyhodnocení nedodávek ve všech segmentech trhu v několika zemích. Veškeré výstupy z přehledu lze snadno přenést do prezentací a dále s nimi pracovat například ve zpětné vazbě vůči zaměstnancům nebo při schůzkách s top managementem a dalšími stakeholdery. Je použitelný nejen v dobách řešení problému, ale i jako praktický a snadný kontrolní mechanismus v rámci běžné operativy.

Jak to funguje

Vstupními daty reportu jsou týdenní přehledy objednávek a dodávek jednotlivých SKUs jednotlivým zákazníkům. Vzhledem k tomu, že klient před zahájením spolupráce s námi historii nedodávek systematizovaně nesledoval, vyvinuli jsme nejprve výpočetní modul. Ten nám umožnil zpracovat velké množství dat po týdnech za několik let dozadu a zároveň je používán i při každotýdenní aktualizaci Přehledu. Čistá vypočtená data setříděná po SKUs a zákaznících pak zodpovědný uživatel nahraje do servisní části Přehledu objednávek a dodávek.

Klient si přál sledovat každý segment trhu ve zvláštním reportu, nicméně podoba Přehledu objednávek a dodávek je pro všechny segmenty totožná. V horní části přehledu si uživatel nastaví období, které chce zobrazit. Dále pomocí jednoduchých tlačítek nastaví parametry přehledu: zákazník, druh zboží, značka, velikost balení. Vždy má možnost zobrazení všech kategorií, nebo jedné konkrétní.

Zvolené nastavení parametrů se automaticky propisuje do grafů. Ty ukazují celkový rozdíl mezi objednávkami a dodávkami po týdnech, souhrnný přehled za čtyřtýdenní období, procento nedodávek YTD, procento nedodávek za poslední hodnocený týden, objednávky po značce a po typu zboží. Spodní část přehledu pak dále rozpracovává objednávky vs. dodávky po zákaznících, kdy je zde souhrnně vidět, kterých zákazníků se nejvíce dotýkají problémy v dodávkách.  

Související služby

Automatizovaný přehled objednávek a dodávek úzce souvisí s řešením příčin nedodávek. Ty mohou souviset a často i souvisejí s chybnou předpovědí prodejů a následnou nedostatečnou zásobou konkrétních SKUs.  Pro takové případy jsme vyvinuli Forecasting Tool: Nástroj na plánování prodejů, který pomáhá s předpovědí nejen v krizových situacích.

Přesnost plánování se zvedla na

99 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás