• Čeština
  • English
  • Deutsch

Avízo příjezdu zboží na pobočku: Online aplikace

Profesionální řešení správy příjezdů kamionů za nízkou cenu.

Online aplikace pro avízo příjezdu zboží na pobočku umožňuje distribučním skladům sledovat časy příjezdů kamionů z výrobních závodů. Mají díky ní také přehled o zboží, které konkrétní kamion veze. Šetří čas díky eliminaci e-mailové či telefonické komunikace a peníze díky eliminaci prostojů při vykládce. Jde o velice levné řešení, které po spuštění funguje zcela bezplatně.

Proč online aplikace pro správu příjezdů kamionů

Aplikace významně usnadňuje práci jak výrobní pobočce, která kamion odbavuje, tak distribučnímu skladu, který kamion přijímá. Zobrazení všech potřebných informací o kamionu a zboží je otázkou několika kliknutí. Není přitom třeba se logovat do interních databázových systémů. Klient, pro kterého jsme aplikaci vyvinuli, navíc využívá sklady spravované třetí stranou a jejich pracovníci do interních systému ani přístup nemají. Aplikace se nemusí omezovat jen na kamiony, konkrétně u výše zmíněného klienta zobrazuje i naplánované železniční vagóny a jejich obsah.

Jak aplikace funguje a co umí

Aplikace je umístěna online v cloudovém prostředí Google. Přístup do ní mají pouze uživatelé, kterým jsou přidělena přístupová práva, ať už na straně pracovníků výrobního závodu nebo na straně distribučního skladu. Práva přiděluje stanovený administrátor.

Osoba zodpovědná za dispečink ve výrobním závodu nahraje do servisní části aplikace automaticky vygenerovaná data o odesílaném zboží v konkrétních dnech a časech.

Všem uživatelům, kteří se do aplikace přihlásí, se zobrazí přehled naplánovaných kamionů, a to podle konkrétního přijímajícího skladu, který si zvolí v nastavení. Zde pak vidí informace o plánovaných příjezdech kamionů. Mohou se podívat buď na přehled po kamionech, nebo přehled po zboží. Podle získaných informací se pak připraví na vykládku kamionu nebo vlaku. Vše je přehledně vidět na jedné obrazovce, navzdory velkému množství zpracovávaných dat.   

Rozšíření aplikace

Aplikace je zcela flexibilní a připravená v případě potřeby pojmout a zpracovávat do přehledu další data. Díky cloudovému řešení je hardwarově nenáročná a vyžaduje pouze připojení k internetu. Aplikaci avíza příjezdů zboží lze zcela uzpůsobit na míru jakékoli firmě.

Podobné služby

Vyvinuli jsme již stovky řešení, která našim klientům usnadňují každodenní operativu v logistice či skladování. Jmenovat můžeme například Online aplikaci pro správu příjezdů kamionů nebo Denní přehled KPIs v logistice.


Evidence a viditelnost příjezdů kamionů

100 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás