• Čeština
  • English
  • Deutsch

Customers Summary: KPI report pro sledování service level

Sledování KPIs v oblasti logistiky, s důrazem na zákazníka a service level.

Customers Summary je pravidelný měsíční KPI report o logistice z pohledu obsluhy zákazníků. Sleduje jak detailní informace o konkrétním odběrateli, tak souhrnné informace po regionech a přináší i komplexní pohled na celou republiku. Všechny indikátory zobrazuje na mapě České republiky a v grafech. Platformu Customers Summary jsme vyvinuli pro klienta, který má desítky tisíc odběratelů a stovky SKUs. Report klientovi také spravujeme a na měsíční bázi aktualizujeme.

Proč Customers Summary

Klient, konkrétně jeho oddělení logistiky a financí, potřebuje mít přehled o tom, jak vypadá jeho operativa z hlediska obsluhy zákazníků. Zajímají ho logistické náklady na každého zákazníka, poměr kompletně a nekompletně dodaných objednávek a další faktory.

Zároveň chce mít i celkový přehled například o tom, jak se do jednotlivých regionů rozváží konkrétní zboží či jak jsou využívané jednotlivé rozvozové trasy. Velké databázové systémy, které klient používá, přitom nejsou uzpůsobeny pro komplexní přehledový reporting.

Customers Summary řeší všechny tyto požadavky. Prezentované výsledky jsou v něm navíc přehledně setříděné a vizualizované.

Jak to funguje

Při vývoji Customers Summary jsme si nejprve ujasnili, jaká data z jakých datových systémů a modulů budeme potřebovat zpracovávat. Následně jsme vyvinuli obslužný výpočetní modul. Ten zpracuje a propojí data ze stovek tisíc řádků záznamů tak, abychom do výsledného reportu mohli vložit jen optimalizované výsledky výpočtů. Výsledkem je report, který je i při obrovském množství vstupních dat svižný a schopný vizualizovat výsledky dle uživatelem zvolených parametrů v řádu vteřin.  

KPI report Customers Summary přináší tři úrovně pohledu. Informace dle uživatelem zadaných kritérií přitom vždy zobrazuje na mapě České republiky a v doplňkových grafech:

  1. Konkrétní zákazník – V sekci věnované konkrétním zákazníkům dokážeme u každého z více než deseti tisíc zákazníků zobrazit informace o počtu, složení a hodnotě jeho objednávek, o logistických pohybech a nákladech na zákazníka dle jednotlivých logistických kategorií a informace o service level – poměru kompletně a nekompletně dodaných objednávek
  2. Region – V sekci s regiony si může uživatel zvolit region dle PSČ a pro zvolený region zobrazit stejné informace jako v sekci s konkrétními zákazníky, tedy objednávky, logistické náklady a service level
  3. Celá logistika – Sekce pro celkový pohled na logistiku umožňuje zobrazit na mapě ČR nejrůznější kombinace logistických dat a jednotek. Například konkrétní trasu z pohledu objemu rozvezeného zboží, typ zboží dle objemu a regionu, objemy rozvezené konkrétním přepravcem a mnoho dalších. Kromě toho tato část reportu také dokáže zobrazit objemy prodejů jednotlivých SKUs v regionech.

Každoměsíční aktualizace

Každý měsíc přibývají noví zákazníci, mění se rozvozové trasy, vyvíjí se počet a vytížení dopravců a podobně. Klientovi tedy tento KPI report také spravujeme. Pro efektivní zpracování velkého množství dat za celý měsíc využíváme špičkových technologií, konkrétně serverových řešení s desítkami procesorů. Aktualizujeme všechna potřebná kritéria a připravujeme a vkládáme aktuální data za ukončený předchozí měsíc. Díky mechanismům křížové kontroly implementovaným do reportu přitom každý měsíc i efektivně zkontrolujeme správnost zobrazovaných dat.

Podobné služby

KPI reporting tvoří významnou část našich služeb. Pro klienty jsme vyvinuli řadu komplexních řešení reportingu KPI v oblasti supply chain managementu. Jmenovat můžeme například Operations Summary, Warehouse Summary nebo Denní přehled KPIs v logistice.


Klientův dlouhodobý service level

98 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás