• Čeština
  • English
  • Deutsch

Denní přehled KPIs v logistice

Na míru vyvinutý nástroj pro automatizované sledování KPIs v logistice na denní bázi pro úsporu času a peněz na nákladech za logistiku.

Denní přehled KPIs v logistice je automatizovaný reporting. Slouží ke sledování průběhu každodenní operativy a vyhodnocování výsledků na každodenní bázi. Zaměřuje se na ukazatele, které klientovi pomáhají průběžně vyhodnocovat výkon a efektivitu logistiky a umožňují mu pružně reagovat na příchozí výzvy.

Proč denní přehled KPIs

Cílem manažera logistiky je hladký provoz a zvládání všech objednávek, které se v oddělení sejdou. Pokud se v obchodě projevuje sezonalita, jako je tomu v případě většiny našich klientů, existují během roku období, kdy je zvládání každodenního provozu v logistice větší výzvou než jindy. Počet objednávek, které je třeba rozvést v konkrétních časech, roste, a i když oddělení logistiky sezónně posílí svou kapacitu, je celkový nápor na management logistiky značný.

Denní souhrn KPIs šetří čas a práci manažerovi logistiky v sezóně i mimo ni. Každé ráno má k dispozici přehled nejdůležitějších ukazatelů a může na ně okamžitě reagovat. Dle potřeby provede efektivní změny v organizaci práce, má přehled o efektivitě logistických partnerů a může celkově zkrátit dobu reakce na případné problémy u zákazníků.

Jak to funguje

Denní souhrn KPIs automatizovaně zpracovává data o objednávkách a přepravách z interních databázových systémů. Zodpovědný pracovník je jednoduše vloží do obslužné části reportu. Veškeré další zpracování dat a výpočty už probíhají automaticky.

První skupina denních ukazatelů, kterou klient sleduje, se týká nedodaných jednotek. V přehledných tabulkách a grafech je na jednom listu vidět souhrn nedodaných jednotek po dnech a po logistických společnostech. Pokud chce klient vidět větší detail, má v reportu k dispozici další dva přehledové listy. První z nich zobrazuje přepravy zboží, na kterých se vyskytl nějaký problém. Druhý pak ukazuje přehled objednávek, u kterých nastal nějaký problém s dodávkou, ať už nebylo zboží dodáno vůbec, nebo byla dodávka nekompletní.

Druhá skupina ukazatelů sledovaných v denním souhrnu KPIs souvisí s vytížeností přeprav. Sleduje četnost závozů po dnech a po logistických společnostech a sleduje vytíženost přeprav v jednotlivých dnech v týdnu. Díky takto rychlému přehledu využití kapacity vozidel má manažer logistiky průběžný přehled o práci dispečerů a může dohlédnout na efektivní vytěžování přeprav, což přináší úspory na nákladech na logistiku.

Další sledování KPIs v logistice

Výstupy z denního souhrnu KPIs mohou dále vstupovat do dlouhodobějších přehledů klíčových ukazatelů, jako jsou například Operations Summary nebo Customers Summary. Sledovat na každodenní bázi lze jakékoli ukazatele dle přání konkrétního klienta.


Průměrný potenciál úspory u klientů díky každodenímu sledování KPIs

18 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás