• Čeština
  • English
  • Deutsch

Dodací list: Automatizovaný formulář

Profesionální automatizovaný formulář dodacího listu pro použití ve skladu a v logistice.

Automatizovaný formulář pro dodací list slouží našemu klientovi pro vyřízení a evidenci veškerých transferů materiálu, které z nějakého důvodu nejsou evidovány v centrálním systému. Typicky se jedná o vrácené obaly, neočekávaně se vracející zboží či palety.

Jak to funguje

Obslužná část formuláře obsahuje databázi cílových bodů a databázi SKU. Výběrem cílového bodu se automaticky vyplní hlavička formuláře. Výběrem SKU pak data o zboží.

Ve chvíli kdy zodpovědný pracovník skladu vytiskne formulář, uloží se PDF formuláře automaticky do archivu. Tištěná verze formuláře se používá k evidenci zboží.

Další možnosti a řešení

Automatizovaný formulář dodacího listu je stejně jako naše další formuláře připraven na fungování online, například v cloudových úložištích. U formulářů, které vytváříme pro naše klienty, dbáme na profesionální grafické zpracování a uživatelskou přívětivost. V případě potřeby v nich dokážeme aplikovat složitá makra či jiné kódování. Příklady dalších formulářů zahrnují formuláře pro výběrová řízení a formuláře pro projektový management.


Ušetřené hodiny v administrativě klienta za rok

756 hodin

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás