• Čeština
  • English
  • Deutsch

Forecasting Tool: Nástroj na plánování prodejů

Automatizované řešení plánování v oblasti B2B s ohledem na potřeby klíčových zákazníků

Forecasting Tool: Nástroj na plánování prodejů je námi vyvinuté komplexní řešení forecastingu. Vytváří předpověď prodeje jednotlivých produktů při zohlednění potřeb jednotlivých zákazníků. Umožňuje jak plně automatizovaný forecasting, tak manuální úpravy předpovědi ze strany zodpovědných pracovníků. Klíčovou funkcí nástroje je podpora komunikace mezi plánovači a obchodními zástupci komunikujícími se zákazníky.

Proč Nástroj na plánování prodejů

Klientovi v určitém období vzrostly prodeje na některých trzích. Ač měl k dispozici standardní software pro forecasting, nedařilo se mu zohlednit v předpovědi důsledky vyššího nárůstu poptávky ani zvyklosti a požadavky zákazníků. Důsledkem byl vysoký poměr nedodaného zboží vůči objednávkám. Vyvinuli jsme pro něj proto Nástroj na plánování prodejů, který používá vlastní algoritmy pro vytvoření forecastu a především umožňuje plánovat prodeje podle zákazníků. Zároveň je to nástroj, který může samostatně fungovat za jakýchkoli podmínek a který lze v případě potřeby upravit či rozšířit o další funkcionality dle potřeb klienta.

Pro své fungování Forecasting Tool nepotřebuje nic jiného než standardní prostředí MS Office a standardní nastavení síťového umístění souborů. Klient tedy nemusel investovat do nákupu speciálního softwaru nebo licencí a mohl při rozumných nákladech na vývoj řešení efektivně vyřešit problémy s předpovědí ve všech svých segmentech a na několika trzích současně.

Základní funkcionality Forecasting Tool

Z pohledu uživatelů, tedy osob zodpovědných za plánování a obchodních zástupců, je obsluha Nástroje na plánování prodejů velmi jednoduchá. Plánovač zde má k dispozici přehlednou tabulku SKUs a u každé SKU vidí předpověď po týdnech na 6 měsíců dopředu. Předpověď se zobrazuje i v grafu, který zároveň pro informaci ukazuje výši prodejů ve stejném období předchozího roku. Chce-li plánovač upravit výši předpovědi u nějakého produktu kterýmkoli směrem, jednoduše zapíše novou hodnotu, kterou nástroj automaticky zapracuje.

Jakmile je plánovač s předpovědí hotový, mohou se do práce pustit obchodní zástupci jednotlivých klíčových zákazníků. Ti mají ve Forecasting Tool k dispozici svůj vlastní modul, kde mohou předpověď upravit obdobným způsobem jako plánovači, ovšem pro konkrétního zákazníka. Výsledná předpověď se vrací zpátky k plánovačovi, který má poslední slovo ohledně konečné výše předpovědi.

Uživatelé se do Forecasting Tool logují a veškeré změny předpovědi jsou zaznamenány a dohledatelné zpět k uživateli, což umožňuje zpětnou kontrolu ze strany managementu.

Algoritmus předpovědi a výpočetní modul

Forecasting Tool: Nástroj na plánování prodejů používá pro výpočet předpovědi specifický algoritmus a pracuje s daty prodejů jednotlivých výrobků po týdnech za 24 posledních měsíců. Pro klienta jsme navíc vzhledem k jeho situaci nástroj nastavili tak, aby v plánovací části zobrazoval prioritně SKUs, které jsou nejvíce ohroženy nedodávkami.

Při desítkách až stovkách SKUs v každém segmentu a každotýdenní aktualizaci dat představuje zpracování vstupních dat pro předpověď nápor na výpočetní kapacitu. Z toho důvodu jsme vyvinuli samostatný výpočetní modul, který provede výpočty tak, aby do forecastingové části Nástroje vstupovala čistá data předpovědi.

Pro maximální pohodlí uživatele je výpočetní modul plně automatizovaný a po vložení vstupních dat o prodejích každé SKU za poslední týden provede veškeré potřebné výpočty na základě stisknutí jednoho tlačítka. V počátcích spolupráce jsme pro klienta zajišťovali i každotýdenní aktualizaci vstupních dat, nicméně nástroj je vyvinutý tak, aby jeho obsluhu zvládl každý běžný uživatel MS Office. Výpočet je optimalizovaný tak, aby byl co nejrychlejší, a zároveň je výpočetní modul možné pro ještě větší zrychlení práce obsluhovat v některém z cloudových serverových řešení.   

Sledování vývoje předpovědi

Každá změna předpovědi ve Forecasting Tool je automaticky sledovaná a zaznamenaná do logovacího souboru, který se automaticky odesílá na nastavené síťové umístění v síti klienta. Z logovacího souboru lze potom vývoj zpětně vyvolat. Ve Forecasting Tool jako takovém je na zobrazení změn připraven přehledový model, který managementu umožňuje rychlý přehled o vývoji a slouží jako podklad pro zpětnou vazbu směrem k týmům plánovačů a obchodních zástupců.   

Související služby

Forecasting Tool vyvinutý pro klienta pokrývá předpověď prodejů ve všech segmentech produktů na několika trzích. Doplňujícím nástrojem k Forecasting Tool je Automatizovaný přehled objednávek a dodávek. V oblasti forecastingu můžeme jako další příklady námi vyvinutých řešení jmenovat například Days of Supply sdílený reporting nebo denní Report dostupnosti zboží.

5 měsíců po nasazení aplikace přesnost plánování

99 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás