• Čeština
  • English
  • Deutsch

Formuláře pro projektový management

Profesionální formuláře od jednoduchých po komplexní. Profesionální vizualizace dat.

Existuje nepřeberné množství softwaru a nástrojů, které mají za cíl usnadňovat projektový management. V oblasti supply chain jsme u projektů, do nichž jsou zapojeni pracovníci z praxe, tedy ne profesionální projektoví manažeři a řešitelé, učinili zkušenost, že pro sledování průběhu projektu stačí jen velmi jednoduchý nástroj.

Jak to funguje

Inspirováni dlouholetou spoluprací s klientem a u vědomí toho, jak u klienta fungují interní procesy, jsme pro něj vytvořili jednoduchý checklist. Později přejali podobné řešení i někteří naši další klienti.

Na jediném listu v Excelu najde osoba zodpovědná za projekt vše, co potřebuje pro přehled o vývoji projektu.

Projekt je rozdělen do jednotlivých fází. Každá fáze obsahuje seznam dílčích činností, které je třeba v rámci fáze vykonat.

Každá činnost má stanovenou zodpovědnou osobu a datum, do kdy má být dokončena. Nástroj sleduje a graficky zobrazuje postup, a to jak v každé dílčí fázi, tak celkově u projektu.

Naše další řešení

Na základě dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že pro formuláře všeho druhu je vhodné využívat běžné kancelářské programy, zejména nástroje sady MS Office. Na svých počítačích je mají všichni pracovníci a jde o velmi flexibilní nástroje pro nás jako pro developery.

Formulářů pro naše klienty jsme v průběhu let vytvořili stovky, mezi nimi i formuláře pro výběrová řízení nebo automatizovaný dodací list. Dokážeme do formulářů v případě potřeby zakomponovat i složitá makra nebo jiné kódování. U všech výstupů naší práce si zakládáme na profesionálním grafickém zpracování a maximální uživatelské přívětivosti.


Aplikace pomohla dotáhnout našim klientům do konce již

372 projektů

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás