• Čeština
  • English
  • Deutsch

Formuláře pro výběrová řízení

Profesionální automatizované formuláře pro snadný sběr i vyhodnocení nabídek.

Našim klientům poskytujeme také analytickou podporu při výběrových řízeních na logistické partnery. Součástí této podpory jsou i formuláře pro výběrová řízení, které pomáhají automatizovat jak proces sběru nabídek, tak vyhodnocení všech kol tendru. Mnohdy intenzivní a časově náročný proces výběrového řízení je díky tomu efektivnější.

Jak to funguje

Před samotným výběrovým řízením provedeme analýzu současné situace v dané logistické oblasti. Ta objasní, co přesně má být předmětem výběrového řízení – jaké trasy, četnost, objemy atd. Na základě výsledků analýzy pak klient stanoví přesná kritéria výběrového řízení.

Všichni oslovení logističtí partneři pak dostanou k vyplnění své nabídky totožný formulář, ve kterém nelze měnit žádná pole ani jejich rozložení. Stejně tak je pevně dán i formát vyplňovaného údaje – text, částka v určité měně apod. Formulář obsahuje veškeré položky k nacenění dle kritérií výběrového řízení a případně pevně daná pole k vyplnění doplňujících odpovědí.

Totožná podoba nabídek od logistických partnerů a jasná vizualizace dat velmi usnadňuje vyhodnocení. Také na to máme automatizovaný proces, který klientovi šetří čas s vyhodnocováním nabídek ve výběrovém řízení kolo za kolem.  

Naše další řešení

Optimalizace procesů v logistice a jejich co největší možná automatizace je naší doménou. Podobných formulářů jako je formulář pro výběrové řízení jsme pro klienty v průběhu let připravili desítky, možná stovky, a to v různých oblastech, například oblasti projektového managementu nebo skladového hospodářství.

Reklama: http://www.doprava.vpraxi.cz


Počet pracovních dní ušetřených pověřeným pracovníkům za rok automatizací výběrového řízení

11 dní

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás