• Čeština
  • English
  • Deutsch

Klíčové logistické ukazatele Top 20 zákazníků

Řešení pro sledování logistických KPIs z pohledu klíčových zákazníků.

Pro jednoho z našich klientů jsme vytvořili přehledový report klíčových ukazatelů u 20 nejvýznamnějších zákazníků. Tento KPIs report se na zákazníky dívá z pohledu logistiky. Slouží jako každoměsíční přehled pro management i jako podklad při plánování, ať už z pohledu logistiky, nebo z pohledu prodejů.

Proč sledovat logistické indikátory u klíčových zákazníků

Paretovo pravidlo říká, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. V obchodě B2B (business to business) pak obvykle 80 % obratu přichází od 20 a méně procent zákazníků. Zná-li management logistiky důkladně distribuční kanály, skladbu objednávek a náklady na klíčové zákazníky firmy, může skrze jejich optimalizaci snadno optimalizovat výkonnost celé logistiky. Stejně tak může využít logistická data z historie klíčových zákazníků při plánování nákladů na logistiku, například v rámci AOP (annual operation plan).  

Jak to funguje

Základním principem reportu Top 20 zákazníků je prezentace klíčových indikátorů na jednom místě a ve formě, která je srozumitelná a umožňuje porovnávání v čase i mezi zákazníky. Do obslužné části reportu vstupují hrubá data z interních databázových systémů. Report je automatizovaně zpracovává a provádí veškeré výpočty nutné pro vytvoření přehledu.

Klíčoví zákazníci jsou v přehledu řazeni zleva doprava, od nejvýznamnějšího po méně významné z hlediska objemu odběrů. Směrem seshora dolů pak report v jednotlivých sekcích v přehledných tabulkách a grafech prezentuje jednotlivé skupiny klíčových indikátorů.

Uživatel může zvolit, zda chce vidět přehled za konkrétní měsíc, nebo kumulativní přehled YTD. Základními informacemi o každém zákazníkovi jsou objem odebraných jednotek, jejich hodnota a celkové logistické náklady na zákazníka.

Následuje přehled logistických kanálů, kterými proudí zboží k zákazníkovi, a náklady na ně. Je zde tedy možno vidět a vyhodnotit, zda není zbytečně nadužíván kanál, který je dražší než jiné. V případě, kdy se jedná o zákazníka, jemuž klient platí za využití jeho distribučního centra (DC fee), je výše nákladů na DC fee vidět v další části reportu.

U každého zákazníka je dále zobrazeno celkové procentuální složení objednávek z pohledu typu zboží a vývoj logistických nákladů na jednotku v čase. Poslední skupinou indikátorů v přehledu jsou indikátory service level. Je zde vidět celkový počet nedoručených jednotek i poměr pozdě doručených objednávek a poměr nekompletních dodávek k celku.

Další služby

Přehled klíčových indikátorů top 20 zákazníků je jedním z mnoha našich řešení, která propojují pohled logistiky s pohledem potřeb zákazníků. Jako příklad zde můžeme jmenovat Customers Summary nebo mapování logistické sítě z hlediska poptávky. Dodaná řešení některým klientům také spravujeme a na měsíční bázi aktualizujeme.  Report sleduje service level top zákazníků, což je z hlediska celkových tržeb až

80 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás