• Čeština
  • English
  • Deutsch

Mapování logistické sítě z hlediska poptávky

Analýza pro optimalizaci distribuce a efektivní logistiku směrem ke koncovým zákazníkům

Zmapování rozmístění zákazníků, odběrů v jednotlivých regionech, závozových dnů a sezónnosti odběrů je potřebné pro efektivní rozhodování v logistice. Provádíme jej obvykle pro klienty, kteří řeší otázku service level.

Proč mapování poptávky

Konkurenceschopná firma potřebuje vyhovět potřebám svých zákazníků, ale zůstat při tom v logistice efektivní. Mapy a vizualizace poptávky a aktuálního řešení jejího logistického pokrytí přinášejí jasnou odpověď na to, ve kterých geografických oblastech je pokrytí zákazníků efektivní a kde jsou naopak rezervy.

Pokud firma realizuje distribuci s pomocí třetí strany, nemusí mít úplnou kontrolu nad tím, jak přesně logistický partner řeší rozvozy v daném regionu. I když je smluvní vztah nastaven tak, že případná neefektivita partnera nepřináší firmě zvýšení nákladů, je znalost příležitostí k optimalizaci service level pádným argumentem ve výběrových řízeních i jednáních s logistickými partnery obecně.  

Pro své strategické rozhodování využívají služby zmapování logistiky z pohledu poptávky i klienti, kteří v každodenní operativě používají plánovací software, jenž obsahuje funkci optimalizace tras dle objemů a priorit zákazníků. Hodí se jim námi dodaný celkový pohled na základě dlouhodobých dat a jednoduchá a srozumitelná vizualizace.  

Jak to funguje

V první fázi projektu klienta požádáme o dodání dat o dodávkách zákazníkům za reprezentativní období, ideálně celý jeden rok. Data zpracujeme do zdrojového souboru a v druhém kroku vytvoříme celkovou heat mapu poptávky, která zobrazuje geografické oblasti dle odebraných objemů. Třetí krok doplní pohled o klíčové zákazníky a jejich odebrané objemy. Zde řešíme i sezónnost. Následně se podíváme na aktuální závozové dny a efektivitu závozů jak do oblastí s vysokou poptávkou, tak do okrajových oblastí.

Další služby

Přeje-li si klient sledovat mapu poptávky a jejího logistického pokrytí dlouhodobě, vytvoříme na míru interaktivní aplikaci. Ta po vložení dat za konkrétní období na mapě a v grafech zobrazí všechny potřebné indikátory. Často také bývá mapování poptávky a aktuální efektivity jejího pokrytí první fází většího projektu modelování logistické sítě.


Průměrná úspora klienta na nákladech

14 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás