• Čeština
  • English
  • Deutsch

Náklady na sklad: Interaktivní 3D plánek

Profesionální vizualizace nákladů na skladování podle reálných skladových dispozic.

Interaktivní 3D plánek využití skladu ukazuje, jak vizualizace a interaktivita mohou pomáhat v řízení skladu. Vytvořili jsme ho ve chvíli, kdy náš klient rozšiřoval své stávající velké distribuční centrum o další části. Cílem bylo sledovat náklady na sklad podle plochy a pozic v jednotlivých částech skladu. Plánek je interaktivní, takže ho lze využít jak pro vizualizaci nákladů za již uplynulé období, tak při predikci nákladů v budoucnosti.

Jak to funguje

Plánek jsme vytvořili v měřítku podle skutečného plánu prostor. Klient s námi vedle plánu prostor sdílel i předpokládané rozložení rozšířeného skladu a uspořádání pozic v jednotlivých sekcích.

Obslužná tabulka pokrývá vešekré náklady na provoz skladu, od nákladů za pronájem, přes náklady na skladovací techniku po náklady na zmanipulovaný kus. Podle plochy každé sekce a počtu pozic v ní se pak v interaktivním plánku zobrazuje přepočtený náklad na pozici a na metr čtvereční.

Náklady v obslužné tabulce stejně jako počty pozic a rozlohu jednotlivých sekcí skladu lze nastavit dle aktuálního stavu nebo lze tabulku použít k modelování budoucích scénářů. Výsledek se vždy objeví v plánku. Je přitom možné zvolit dva způsoby pohledu na sklad – buď je celý sklad vyobrazen v jedné ploše a patra jsou zohledněna jen v počtu pozic, nebo je sklad vyobrazen po patrech.

Další možnosti a řešení

Plánek jsme zpracovali tak, aby ho šlo snadno přenést do jakékoli prezentace v rámci firmy. Zároveň může sloužit jako součást každoměsíčního reportingu, kdy se do části s náklady doplní reálné náklady za právě skončený měsíc.

Interaktivních mapek, plánků a dalších vizualizací jsme pro naše klienty vytvořili už stovky. Naším cílem je vždy usnadnit klientovi pravidelný reporting i prezentaci závěrů ad hoc analýz. Příklady dalších služeb a řešení, kde vizualizace hraje klíčovou roli, zahrnují Mapování logistické sítě z hlediska poptávky nebo Klíčové logistické ukazatele Top 20 zákazníků.


Profesionální a přesná vizualizace centrálního skladu klienta

100 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás