• Čeština
  • English
  • Deutsch

Nástroj na sledování nedoručených objednávek

Sledování počtu nedoručených objednávek, důvodů storen a servisu dopravců.

Nedoručené objednávky (storna) představují jednak zbytečně vynaložené náklady na přepravu a jednak ohrožují úroveň služeb zákazníkovi – service level. Nástroj na sledování nedoručených objednávek slouží k automatizovanému kontinuálnímu a komplexnímu sledování a vyhodnocování storen, ať už je jejich důvod jakýkoli.

Proč nástroj na sledování nedoručných objednávek

Náš klient dodává své zboží velkému množství B2B zákazníků a každý den se určitou část objednaného zboží nepodaří doručit. Pro klienta je proto důležité sledovat storna a jejich důvody a pravidelně vyhodnocovat situaci. Nástroj na sledování storen mu umožňuje získat rychlý přehled a vyhodnotit storna podle řady kritérií.


Jak nástroj funguje

Do nástroje na sledování nedoručených objednávek vstupují dvě sady dat. První přichází z klientova databázového systému a týká se naplánovaných přeprav k zákazníkům, tedy toho, jaké zboží kam veze která přepravní společnost. Druhá sada dat je ze softwaru pro plánování přeprav a obsahuje data o stornovaných, tedy nedoručených objednávkách. Klient má svůj systém kódů důvodů storen, kdy každý důvod odkazuje k některému z úseků v rámci supply chain.

Nástroj automaticky provede sérii kalkulací a převede syrová data do přehledů. Zde je vidět jednak celkový přehled počtu storen vůči celkovému počtu objednávek po týdnech a po měsících. Dále je zde přehled storen podle důvodů, který umožňuje vysledovat nejčastější důvody a podle toho optimalizovat příslušnou část supply chain. Přehledy storen po logistických kanálech a přepravních společnostech pak umožňují sledovat, jak úspěšné jsou konkrétní společnosti v doručování objednávek a v případě zvýšeného výskytu problémů přijmout příslušná opatření.

Díky sofistikovaným algoritmům umožňuje report zpracování vstupních dat ve velmi krátkém čase. Výsledky zobrazuje v profesionálně graficky zpracovaném rozhraní, které je přehledné a přívětivé k uživateli. Klient report aktualizuje na týdenní bázi a na týdenní bázi také vyhodnocuje výsledky.

Další služby

Nástroj na sledování nedoručených objednávek jsme vyvíjeli postupně podle toho, jak se vyvíjela situace u klienta. Data o stornovaných objednávkách vkládali zodpovědní pracovníci původně manuálně, v nové verzi nástroje už pak je zpracování těchto dat automatizované a navázané na software pro plánování přeprav.

Nástrojů, které sledují různé druhy ukazatelů a automatizují procesy v každodenní operativě v rámci supply chain, jsme vyvinuli již stovky. Jmenovat můžeme například Denní přehled KPIs v logistice, Sledování časů příjezdů kamionů či velké souhrnné reporty KPIs typu Operations Summary.   


Evidence problematických zakázek aplikací v korporátním prostředí již

9 let

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás