• Čeština
  • English
  • Deutsch

Nástroj na sledování změn v objednávkách klíčových zákazníků

Pomáhá vyhodnocovat a snižovat riziko penále od velkých zákazníků.

Pro klienta, jehož obchod stojí na objednávkách velkých modern trade zákazníků, jsme vyvinuli nástroj na sledování změn v objednávkách klíčových zákazníků. Nástroj pomáhá zvládat změny v každodenní operativě a především umožňuje managementu sledovat plnění úrovně služeb zákazníkům (service level KPI).

Proč sledovat změny v objednávkách klíčových zákazníků

Velcí zákazníci v segmentu modern trade obvykle objednávají zboží s předstihem a na jasně stanovený den a hodinu, kdy je pro příchozí objednávku připraveno časové okno pro přijetí. Nedodržení termínu z důvodů na straně dodavatele vede k penále a v krajním případě opakovaných problémů k ukončení spolupráce ze strany daného obchodního řetězce. Pro vedení společnosti, která s řetězci obchoduje, je proto podstatné mít přehled o veškerých změnách v objednávkách klíčových zákazníků a jejich důvodech.   


Jak nástroj funguje

Nástroj na sledování změn v objednávkách klíčových zákazníků funguje v prostředí MS Excel. Každý klíčový zákazník má v nástroji vyhrazen svůj list, na který se nahrají data o objednávkách zákazníka dle údajů z interních databázových systémů. Dojde-li u některé z objednávek ke změně v počtu dodaných jednotek nebo změně data dodání, je na listu zákazníka přesně zobrazeno a vypočteno o jakou změnu se jedná. Nástroj sleduje i fázi expirace zboží, kterou je třeba u konkrétního zákazníka dodržet.

Nástroj dále obsahuje pravidelně aktualizovaný seznam všech SKUs klienta. V přehledové části je u každé SKU vidět, zda u ní došlo ke změně v objednaném počtu ze strany některého z klíčových zákazníků a je zde i souhrnný přehled změny.

Poslední část reportu sleduje dodací dobu od vytvoření objednávky po doručení zboží zákazníkovi. Po zákaznících se zde sleduje, k jakým posunům dochází a jak je plněna úroveň služeb.  

Další služby

Úroveň služeb zákazníkovi – service level  – je jedním z klíčových ukazatelů v logistice. Sledování tohoto ukazatele se prolíná celou řadou nástrojů, které jsme vytvořili pro automatizovaný reporting KPIs. Největším z nich je Customers Summary – každoměsíční přehled KPI v logistice s důrazem na zákazníka a service level.


Report u klienta funguje bez přestávky již

4319 dní

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás