• Čeština
  • English
  • Deutsch

Nástroj na správu poplatků za distribuční centra

Automatizované sledování nároků zákazníků i podklad pro účetnictví.

Zavézt zákazníkovi zboží na centrální sklad a distribuci na pobočky nechat na něm může být způsob, jak zjednodušit každodenní logistickou operativu a zlepšit úroveň služeb. Zákazníkovi se v takovém případě za využití distribučního centra hradí poplatek. Jeho výše může být různá pro různé zákazníky a firma, která tohoto způsobu distribuce využívá, potřebuje mít kontrolu nad aktuálním nárokem zákazníků i nad fakturací poplatků. K těmto účelům slouží náš nástroj pro správu poplatků za distribuční centra.

Proč nástroj na správu poplatků za distribuční centra

Poplatek za distribuční centrum se obvykle vypočítává buď procentem z hodnoty rozvezeného zboží, nebo sazbou za rozvezenou jednotku, například kilogram. Náš klient používá několik různých druhů sazeb pro různé zákazníky a různé segmenty zboží. Pro kontrolu výše poplatku, kterou si zákazník za využití svého distribučního centra bude nárokovat, potřebuje vést přehlednou evidenci. Jednak jako podklad pro účetní uzávěrku, který oddělení logistiky odevzdává každý měsíc, a jednak jako nástroj kontroly výše fakturovaných částek od zázkazníků.


Jak to funguje

V každé zemi, kde působí, spolupracuje klient na bázi poplatku za využití distribučního centra s několika zákazníky. Nástroj na správu poplatků za distribuční centra automatizovaně zpracovává data o veškerém zboží zavezeném na distribuční centra zákazníků.

Data o zavezeném zboží pocházejí z klientových databázových systémů. Sbírají se z více zdrojů, protože způsob výpočtu poplatku pro různé zákazníky je různý. V Nástroji na správu poplatků za distribuční centra automaticky projdou sérií výpočtů. Výsledkem je přehled zákazníků, kdy u každého je vypočtena výše poplatku, který si může nárokovat. Data jsou rozdělena po měsících a sleduje se zvlášť každý segment trhu, protože každý segment trhu má svá nákladová střediska v účetnictví klienta.

Oproti vypočteným poplatkům, na které mají zákazníci nárok, vstupují do Nástroje údaje o již vyfakturovaných nárocích. Rozdíl součtů obou položek od začátku roku představuje u každého zákazníka částku, která spadá do účetní uzávěrky. Tu náš klient vede v podobě accrualu, tedy soupisu budoucích výdajů. Součástí nástroje je i samostatný seznamu nákladů po jednotlivých nákladových střediscích a zákaznících, který splňuje veškeré nároky správce rozpočtu.

Nástroj na správu poplatků za distribuční centra slouží také ke kontrole příchozích faktur od zákazníků. Zodpovědný pracovník porovnává fakturovanou částku s nárokem vypočteným v Nástroji.

Někteří zákazníci nefakturují poplatky za využití svých distribučních center pravidelně, což představuje výzvu pro finanční uzávěrku účetního roku. Evidence nároků v Nástroji proto sleduje i nároky z předchozího účetního období a je zde možnost rozpuštění nevyfakturovaných nároků.  

Související služby

Klientovi se staráme o správu Nástroje na správu poplatků za distribuční centra, jeho pravidelnou aktualizaci o data o rozvezeném zboží za uplynulé období i o kontrolu samotného podkladu pro accrual a jeho odevzdání finančnímu oddělení. V oblasti správy financí v oblasti supply chain jsme pro naše klienty vyvinuli i řadu dalších řešení, například Nástroj pro účetní uzávěrku nebo nástroj pro přípravu finančního plánu.


Naše aplikace prošla u korporátního klienta již více jak

180 úspěšnými měsíčními uzávěrkami

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás