• Čeština
  • English
  • Deutsch

Nástroj pro řízení zásob v distribučním skladu

Automatické plánování závozů podle priorit dle objednávek a stavu skladu.

Nástroj, který jsme vyvinuli pro warehouse management našeho klienta, přináší automatizované řešení řízení zásob ve skladech. Ač pokrývá složité procesy, vyznačuje se jednoduchou a naprosto intuitivní obsluhou. Šetří čas při vychystávání zboží pro externí distribuční sklady i peníze díky kontrole stavu zásob na všech skladech dle potřeby.

Proč automatizovaný nástroj na řízení zásob

Klientovi se v průběhu naší spolupráce rozšířil počet skladů, ze kterých rozváží zboží. Tyto sklady zaváží zbožím ze svého centrálního skladu. Každý sklad přitom pokrývá určité typy objednávek určitých zákazníků. Klient nemá ve svých databázových systémech v tuto chvíli variantu, která by mu umožnila naplánovat převozy zboží dle potřeby na jednotlivé sklady. Proto jsme pro něj vyvinuli autonomní nástroj, díky kterému může plánovat přepravy a udržet stav zásob ve skladech na žádoucí úrovni.

Jak to funguje

Nástroj vychází z dat o SKUs, objednávkách a stavech skladů. Data se vkládají do servisní části reportu ve formě, ve které je zodpovědný pracovník získá z interního databázového systému. Veškeré další procesy v reportu jsou automatizované a jsou záležitostí jednoho kliknutí.

Nástroj využívá k plánování zásob komplexní a efektivní algoritmy, které přiřazují priority jednotlivým typům zboží. Priorita vychází buď z potřeby pokrýt aktuální objednávky nebo z potřeby doplnit minimální stav skladu. Bez zásahu lidského faktoru nástroj skládá zboží do transportů, tedy plánuje kamiony.

V části s plánováním transportů pověřený pracovník pomocí jediného tlačítka vytvoří tolik transportů, kolik je nutné k pokrytí veškeré potřeby konkrétního distribučního skladu. Nástroj pro plánování zohledňuje počty palet zboží i hmotnost zboží, takže každý transport je maximálně efektivně vytížený, ale nikdy přetížený. Když je vytvořený transport následně odbaven, zboží, které na něm odjelo, se přestane objevovat v potřebě.

Nástroj jsme vytvořili tak, aby jeho základní obsluhu zvládl i uživatel s minimálními počítačovými dovednostmi. Veškeré převozy je možné naplánovat klikáním na jedno tlačítko a následně zaznačit odbavené přepravy výběrem ano/ne.

Na druhou stranu obsahuje nástroj i celou řadu pokročilejších funkcionalit. Uživatel může zvolit, které SKUs ze všech existujících chce do plánování zahrnout. Může manuálně doupravit potřebu u dat ze systému, pokud jsou mu známy okolnosti, které to vyžadují. A při plánování transportů, které funguje na automatickém skládání zboží do transportů podle priority, může upravovat počty palet jednotlivých SKUs, čímž změní celkovou skladbu transportu.

Další vývoj a možnosti

Automatizovaný nástroj na řízení zásob ve skladech náš klient aktuálně používá pro všechny své sklady. Postupně budou přibývat další. Jde o řešení, které plně nahrazuje samostatnou variantu v databázovém systému. Řešení je přenositelné do jakékoli firmy, která chce efektivním způsobem automatizovat řízení zásob ve svých skladech. Konkrétní nástroj pak vždy přizpůsobíme přesně na míru konkrétnímu klientovi.

Podobné služby

V oblasti warehousingu jsme vyvinuli už celou řadu řešení. Jmenovat můžeme například Warehouse Summary nebo Aplikaci na sledování denní produktivity ve skladu.


Díky aplikaci bylo odbaveno do Skladů klienta již

9072 zcela naplněných kamionů

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás