• Čeština
  • English
  • Deutsch

Nástroj pro účetní uzávěrku

Přesná účetní uzávěrka díky automatizovanému systému sledování nákladů na jednotlivé přepravy.

Nástroj pro účetní uzávěrku v logistice slouží ke každoměsíčnímu shromáždění přesných údajů o nevyfakturovaných nákladech na přepravu zboží, které je potřeba zahrnout do účetní uzávěrky (accrualu). Údaje jsou ve formě splňující platnou legislativu a veškeré interní předpisy správce rozpočtu. Jsou strukturované po jednotlivých nákladových střediscích, účtech a přepravcích.

Proč nástroj pro účetní uzávěrku

Správce rozpočtu, kterým je v případě našeho klienta finanční oddělení, vytváří každý měsíc finanční uzávěrku v podobě accrualu, tedy soupisu budoucích výdajů. Pro uzávěrku sbírá toto oddělení podklady od všech oddělení společnosti. Čím přesněji dokáže oddělení logistiky spočítat výdaje pro následující období, tím snažší je vedení účetnictví a správa rozpočtu za logistiku a tím snažší je také kontrola reálných výdajů, včetně vícenákladů. Cílem nástroje pro účetní uzávěrku je několikastupňová kontrola a absolutní transparentnost nákladů na logistiku. Velká část procesů přitom probíhá automatizovaně.


Jak to funguje

Klient spolupracuje s několika přepravními společnostmi, které dohromady realizují několik tisíc přeprav měsíčně.  Nástroj pro účetní uzávěrku automatizovaně zpracovává data o každé realizované přepravě a její ceně, jakož i údaje o vícenákladech dodané dispečery.

Do datové části nástroje vstupují data o realizovaných přepravách, která pocházejí z klientových databázových systémů. V Nástroji pro účetní uzávěrku, který je propojený s Nástrojem pro předfakturaci, projdou sérií výpočtů. Výsledkem jsou data roztříděná podle dopravců a podle jednotlivých logistických kanálů, přičemž každá jednotlivá přeprava má přiřazenu cenu a je také přiřazena pod konkrétní nákladové středisko a konkrétní účet.

Ceny přeprav kontrolují pověření pracovníci dispečinku, kteří doplňují automatizované údaje o údaje o případných vícenákladech, jež mohly vzniknout v souvislosti s konkrétní přepravou (čekání, vyšší nájezd kilometrů, nepředpokládané zastávky apod.).

Vedle části se stanovením ceny (má fakturovat) je část pro zanesení vyfakturované částky za danou přepravu (fakturoval), opět po účtech dle účetnictví. Rozdíl mezi vyfakturovanými a nevyfakturovanými přepravami na každém účtu se propisuje do podkladu pro účetní uzávěrku. Ten má podobu přesného seznamu nákladů po jednotlivých účtech a přepravcích a splňuje veškeré nároky správce rozpočtu.

Související služby

Klientovi se staráme o správu Nástroje pro účetní uzávěrku, jeho pravidelnou aktualizaci o data o realizovaných přepravách za uplynulé období i o kontrolu samotného podkladu pro accrual a jeho odevzdání finančnímu oddělení. V oblasti správy financí v oblasti supply chain jsme pro naše klienty vyvinuli i řadu dalších řešení, například nástroj pro přípravu finančního plánu nebo nástroj pro sledování výše poplatku za využití distribučního centra.   


Námi vyvíjené aplikace mají za sebou u našich korporátních klientů již více jak

144 úspěšných měsíčních uzávěrek

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás