• Čeština
  • English
  • Deutsch

Návrh umístění nového distribučního skladu

Umístění nového distribučního centra blíže k zákazníkům s ohledem na náklady na logistiku.

S vývojem obchodu a trhu se mnoho firem dostane do situace, kdy potřebuje zřídit nové distribuční centrum nebo sklad. Důvodem k takovému kroku je obvykle buď nedostačující kapacita stávajících skladů, nebo potřeba přesunout distribuční centrum blíže k zákazníkům. To je i případ klienta, který se na nás obrátil s žádostí o návrh možné pozice svého nového skladu.

Proč nový distribuční sklad

Klient řešil umístění svého distribučního centra v zemi za situace, kdy velký počet zákazníků s největším objemem odebraného zboží byl soustředěn na východě a severovýchodě země, ale centrální distribuční sklad se nacházel poblíž hlavního města v jiné části země. Blízkost k zákazníkům z hlavního města a úspora na nákladech zde přestala vyvažovat náklady vynaložené na obsluhu zákazníků ve vzdálenějších částech země. Posun distribučního centra směrem více na sever země byl jasným řešením. Na nás bylo ověřit, jak přínosné toto řešení bude, a kde by mělo nové distribuční centrum být umístěné.  

Jak to probíhalo

Na základě podrobné analýzy dat o realizovaných přepravách k zákazníkům za reprezentativní období jsme zmapovali současnou situaci.

Následně jsme vypočetli ideální polohu distribučního centra z hlediska vzdálenosti k zákazníkům. Geograficky ideální bod se nacházel mimo oblasti s vybudovanou logistickou infrastrukturou. Určili jsme dvě nejbližší potenciální lokace distribučního centra, každou umístěnou jiným směrem od ideálního bodu.

Pro vytipované lokace jsme propočetli vzdálenosti ke všem zákazníkům a náklady na distribuci a porovnali je se současným stavem. Na základě výsledků vznikl návrh úseku podél jedné z hlavních tepen v zemi, kde by umístění distribučního centra bylo pro klienta efektivní.  

Klient pak s tímto doporučením dále pracoval při hledání konkrétních prostor pro distribuční centrum.  

Podobné služby

V oblasti modelování logistických sítí jsme realizovali řadu analýz a studií. Patří mezi ně Komplexní studie logistické sítě, Nový model distribuční sítě nebo Optimalizace regionální distribuce.


Service level po přesunutí distribučního centra

99 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás