• Čeština
  • English
  • Deutsch

Operations Summary: Komplexní report KPI v logistice

Automatizovaný reporting všech důležitých KPIs v logistice postavený na míru klientovi.

Operations Summary je report KPI v logistice. Přináší celkový pohled na fungování logistiky. Na měsíční bázi sleduje všechny důležité indikátory dle požadavku klienta. Například náklady na jednotlivé fáze logistického procesu, vytíženost přeprav a vlastní flotily, včasnost a kompletnost dodávek, plnění finančních plánů a mnohé další. Běží v uživatelsky přívětivém a všem pracovníkům dostupném prostředí MS Excel. Report klientovi také spravujeme a na měsíční bázi aktualizujeme.

Proč Operations Summary

Má-li být logistika efektivní, potřebuje kontinuální sledování dat a jejich kvalitní vizualizaci. Při tisícovkách realizovaných přeprav, vícero typech přepravy a vícero přepravních společnostech je snadné se ztratit ve stovkách tisíc řádků dat. Nesjednocené a neautomatizované reporty, které každý sledují jen určitý výsek logistického procesu, zase znamenají zbytečně strávený čas pro pracovníky logistiky.

Operations Summary tyto výzvy eliminuje tím, že v jednom souboru na několika listech interpretuje veškerá logistická data tak, aby byla okamžitě srozumitelná a porovnatelná v čase. Report je přitom automatizovaný a poskládaný zcela na míru klientovi a jeho potřebám. V mnoha ohledech propojuje data z různých oblastí způsobem, pro který klient nemá žádný modul v používaných datových systémech.

Jak to funguje

Operations Summary sestává z vlastního souboru s reportingem všech KPIs a dvou obslužných souborů – datového a výpočetního. Díky tomu vstupují do výsledného souboru jen čistá data bez vzorců. Soubor je pak schopen zobrazit odpověď na jakákoli zadaná kritéria během vteřin, přestože interpretuje stovky tisíc řádek dat tisíci způsobů.

V datovém a výpočetním modulu se sbírají data z různých zdrojů z klientových datových systémů a následně se provedou veškeré výpočty. Základní stavební jednotkou je přitom jedna uskutečněná přeprava. Z dat pomocí automatizovaných výpočtů propojíme všechny informace o typu přepravy, přepravovaném zboží, délce přepravy, service level, případných stornech a především veškerých nákladech a vícenákladech spojených s přepravou. Dále pak spojíme data do logických datových celků potřebných pro sledování KPIs dle požadavků klienta a provedeme kontroly vstupních versus výstupních dat.

Výsledná data nahrajeme do Operations Summary a předáme klientovi. Ten pak s reportem dále pracuje dle svých potřeb a využívá ho jako základní report o logistických KPIs, ať už při sledování vývoje nebo při finančním plánování.

Nové moduly

Jelikož do Operations Summary vstupuje komplexní škála logistických dat, je možné přidávat další moduly pro sledování nových ukazatelů. Reagujeme tak na nově vzniklé potřeby klienta v oblasti sledování indikátorů. V průběhu času jsme tak například přidali modul pro sledování stornovaných dodávek v sekundární přepravě.

Podobné služby

KPI reporting tvoří významnou část našich služeb. Pro klienty jsme vyvinuli řadu komplexních řešení reportingu KPI v oblasti supply chain managementu. Jejich společnými rysy jsou automatizace procesů, přehledná struktura a profesionální srozumitelná vizulaizace komplexních dat. Jmenovat můžeme například Customers Summary, Warehouse Summary nebo Automatizovaný přehled objednávek a dodávek.

Ušetřeno klientovi v hodinách za rok díky automatizaci

960 hod

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás