• Čeština
  • English
  • Deutsch

Optimalizace logistiky: Analýza frekvence závozů k zákazníkům

Optimalizace rozvržení závozů na základě analýzy v interaktivní vektorové mapě.

Klient s desítkami tisíc B2B zákazníků chtěl optimalizovat úroveň služeb – service level – v logistice a přitom být nákladově efektivní. Optimalizace logistiky je komplexní disciplína a jednou z hlavních výzev je zde analýza velkého množství vstupních dat a následná srozumitelná vizualizace výsledků. Proto jsme k analýze v tomto případě využili naši interaktivní vektorovou mapu.

Analýza zákazníků a závozů

Vektory v mapě představují mikroregiony odpovídající regionům PSČ, velká města a další prvky infrastruktury, jako jsou dálnice a významné silnice. Každý vektor mapy odpovídající oblasti konkrétního PSČ má přiřazeno své interní označení. Pod ním vstupuje do výpočtů nutných pro analýzu prodejních a logistických dat v každém mikroregionu.

Pro klienta jsem analyzovali počty zákazníků v každém regionu a množství odebraného zboží po zákaznících. Následně jsme se podívali na data o realizovaných přepravách a na frekvenci závozů do každého mikroregionu (PSČ) během roku.

Kategorie zákazníků podle odběrů

Na základě výsledků analýzy jsme všechny zákazníky klienta rozdělili do čtyř kategorií podle množství odebíraného zboží a podle toho, zda se jedná o zákazníky celoroční nebo sezónní. Díky přehledu a rozdělení zákazníků mohl klient přizpůsobit service level a priority v logistice významu jednotlivých zákazníků.  

Mapy pro závozové dny

Efektivní distribuce k zákazníkům šetří naježděné kilometry, a tím pádem finance. Dalším výstupem naší analýzy byly proto mapy pro jednotlivé závozové dny v týdnu – pondělí až pátek. Každý den má svou mapu s vyznačením mikroregionů, které mají logističtí partneři zavézt v konkrétní den.

Další možnosti

Vektorová mapa umožňuje srozumitelně vizualizovat jakákoli data, kterým lze přiřadit parametr PSČ, popřípadě jiný geolokační parametr. Lze ji tedy využít v celé řadě projektů, například při analýze logistické sítě a lokalizaci regionálních distribučních center. Vedle toho můžeme nabídnout i řadu dalších služeb v oblasti modelování logistických sítí, od komplexních studií po nalezení optimální polohy regionálního skladu.


Průměrná frekvence závozů ke všem zákazníkům snížena o

28 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás