• Čeština
  • English
  • Deutsch

Optimalizace logistiky: Analýza přínosů a rizik změn v logistice

Analýza a kalkulace finančních i nefinančních dopadů plánovaných změn

Analýza přínosů a rizik změn v logistickém modelu je součástí projektů optimalizace logistiky. Výstupem pro klienta je přehled všech klíčových oblastí změny, zhodnocení a kalkulace přínosů a rizik v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Proč analýza přínosů a rizik změn logistiky

Analýza přínosů a rizik je podstatná zejména v případech, kdy dochází k větším strukturálním změnám v logistice, například se mění oblasti sekundární distribuce k zákazníkům. Požadavky na strukturální změnu často přicházejí na žádost vyššího managementu, který potřebuje doplnit svou vizi o analýzu a kalkulace podpořené daty z praxe.

Jak postupujeme

Obvykle existuje několik možných budoucích scénářů, které je potřeba analyzovat a porovnat mezi sebou. Každý scénář přitom sestává z celé řady kroků, z nichž některé mají pozitivní a jiné negativní dopad na procesy v logistice a náklady na distribuci.

Kvalitní analýza vyžaduje především shromáždění dat jak o stávající logistice klienta tak o situaci na trhu. O supply chain klienta máme většinou dobrý přehled díky předchozímu návrhu logistického modelu, přesto je v této fázi klíčová komunikace o tom, jak klientova logistika aktuálně funguje v praxi a jaké výzvy lze očekávat. Například může klient na základě zkušeností z praxe identifikovat regiony, kde je obtížné domluvit se s logistickými partnery na změně struktury ceny apod.

Shromážděná data vyhodnocujeme a provádíme kalkulace dopadů jednotlivých kroků. Smyslem analýzy přínosů a rizik změn v logistickém modelu je nejen popsat, ale i srozumitelně zobrazit předpokládané dopady jednotlivých scénářů. Držíme tedy jednotnou a praxí osvědčenou strukturu řazení informací a přehledně zobrazujeme finanční i nefinanční dopady každého dílčího kroku každého scénáře. Výsledky dále shrnujeme v přehledových tabulkách a grafech. Ty lze snadno přenést do prezentace a dále s nimi pracovat na jednáních s top managementem, investory a dalšími stakeholdery.

Další možnosti

V případě změny logistického modelu podle některého z navržených scénářů či kombinace více scénářů poslouží kalkulace z analýzy přínosů a rizik jako podklad pro finanční plánování. Pro to máme také vyvinutý osvědčený model, který nabízíme našim klientům, samozřejmě vždy upravený na míru potřebám konkrétního klienta.


Analýzu rizik v logistice děláme již

14 let

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás