• Čeština
  • English
  • Deutsch

Optimalizace regionální distribuce

Nalezení optimální polohy regionálního distribučního centra pro úsporu najetých kilometrů, času a nákladů.

Ať už fungujete v rámci korporace, nebo jste lokální společnost, je žádoucí optimalizovat počet naježděných kilometrů a čas, které zboží stráví na cestě k zákazníkovi v konkrétním regionu. V případě projektu optimalizace regionální distribuce se na nás klient obrátil s dotazem na ideální polohu Cross-Dock centra. Zároveň chtěl porovnat ideální polohu s aktuálními možnostmi logistických partnerů v regionu.

Proč optimalizace regionální distribuce

Velká vzdálenost Cross-Dock centra od centrálního skladu měla vliv na cenu primární dopravy. A ač měl klient v sekundární distribuci nastaveny sazby podle odvezených kilogramů, podepisovalo se neoptimalizované umístění Cross-Dock centra i na cenové nabídce Cross-Dock partnera ve výběrovém řízení.

První krok: Zmapování současné situace

Na základě dat o realizovaných přepravách k zákazníkům za reprezentativní období jsme zmapovali současnou situaci z pohledu najetých kilometrů a času. Vzali jsme v potaz nejen sekundární distribuci, ale i veškerou primární logistiku, která jí předchází. V případě našeho klienta se primární logistika navíc liší podle typu zboží.

Druhý krok: Co se bude měnit  

V druhém kroku jsme řešili, kde leží ideální místo pro Cross-Dock centrum. Specializovaný software, který používáme, využívá algoritmů, jež berou v potaz umístění centrálního skladu, umístění zákazníků, odebrané objemy i stav silniční infrastruktury.

Třetí krok: Možné scénáře řešení

Ideální řešení chtěl klient porovnat s aktuálním možnostmi umístění Cross-Dock centra logistickými partnery v daném regionu. S pomocí geolokačních údajů jsme tedy pro každý možný scénář provedli výpočty najetých kilometrů a času.

Čtvrtý krok: Srovnání možných řešení

Všechna možná řešení jsme doplnili o výpočet nákladů a porovnali jsme je se současnou situací i mezi sebou. Samozřejmě jsme výsledky svých zjištění také náležitě vizualizovali v mapách a grafech a připravili jejich prezentaci pro klientovy potřeby.  

Pátý krok: Interaktivní srovnávací nástroj na míru

Jelikož trh se vyvíjí a klienta čekalo výběrové řízení na logistického partnera pro daný region, vytvořili jsme interaktivní srovnávací nástroj. Ten vedle sebe staví poptávané možnosti umístění Cross-Dock centra a interaktivně reaguje na nastavení sazeb a dalších parametrů podle nabídek partnerů ve výběrovém řízení a podle aktuální situace v primární distribuci.

Další služby

Při analýze dat jsme si všimli, že klient nemá optimálně vyřešené závozové dny v méně vytížených oblastech regionu. Provedli jsme tedy dodatečné zmapování logistické sítě z hlediska poptávky a navrhli ideální rozvržení závozových dnů tak, aby se v sekundární distribuci ušetřily najeté kilometry a čas.  


Úspora najetých kilometrů v regionu

30 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás