• Čeština
  • English
  • Deutsch

Produktivita ve skladu: Nástroj na hodnocení týmů

Nástroj na sledování produktivity a poskytování zpětné vazby pracovníkům ve skladu.

Nástroj na hodnocení pracovníků skladu slouží ke kontinuálnímu sledování produktivity ve skladu po jednotlivých sekcích. Hodnocené složky výkonu zobrazuje v přehledných tabulkách a grafech, které lze snadno tisknout a sdílet s pracovníky například na nástěnce na pracovišti.

Proč nástroj na hodnocení produktivity

Nástroj pro hodnocení produktivity pracovníků skladu jsme vytvořili na žádost klienta, který chtěl motivovat zaměstnance ve skladu k dobrému pracovnímu výkonu. Ve skladu klienta pracují stovky zaměstnanců a klient potřeboval vyvinout systém sledování výkonu v jednotlivých sekcích. Výstupy z námi vyvinutého nástroje využil jednak ke zpětné vazbě pro vedoucí sekcí a jednak k spravedlivému rozdělení odměn.  

Jak to funguje

Do obslužné části souboru vkládá zodpovědný pracovník data z docházky a čteček používaných pracovníky. Vstup dat může být automatizovaný, manuální, popřípadě kombinace obou.

Vložená data procházejí automatizovanými výpočty ukazatelů produktivity, které jsou navázané na odpracované úkony z docházky a čteček. Každá skupina pracovních úkonů ve skladu má přitom v hodnocení určitou váhu.

Výsledky pro jednotlivé sekce jsou zobrazeny v tabulkách a přehledných grafech. Týdenní výsledky každé sekce skladu jsou uspořádány tak, aby se daly vytisknout na jeden list. Klient tyto listy používal k vyvěšení na nástěnkách na pracovišti a zároveň jako podklad pro schůzky s vedoucími sekcí.

Vedle motivační funkce plní nástroj na hodnocení produktivity pracovníků skladu také funkci podkladu pro spravedlivé rozdělení odměn mezi jednotlivé sekce skladu a jejich pracovníky podle odvedeného výkonu.

Podobné služby

Naše další příklady řešení pro sklady zahrnují Aplikaci pro sledování denní produktivity, Warehouse Summary – sledování KPI skladu nebo Nástroj pro řízení zásob v distribučním skladu.


Detailní přehled o výkonu jednotlivých úseků ze

100 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás