• Čeština
  • English
  • Deutsch

Report dostupnosti zboží

Rychlá zpětná vazba ohledně dostupnosti jednotlivých SKU. Denní report umožňuje flexibilní reakci na problémy s dostupností.

Report dostupnosti zboží je nástrojem kontroly pro oddělení forecastingu u klienta, který má desítky tisíc B2B zákazníků. Na denní a týdenní bázi automatizovaně porovnává stav skladu s forecastem a aktuálními objednávkami při zohlednění blokovaného zboží, které je skladem, ale aktuálně ho z nějakého důvodu není možné distribuovat.

Proč report dostupnosti zboží

Klient se snaží držet ve skladu optimální množství zásob, což je ekonomicky logický krok, který s sebou však nese výzvu v podobě hledání rovnováhy mezi forecastem, výrobou, importem, objednávkami zákazníků a kapacitou skladu. Díky reportu dostupnosti zboží si oddělení forecastingu může kontrolovat reálně dostupné množství zboží vůči přijatým objednávkám a vůči forecastu. Má tak k dispozici rychlou zpětnou vazbu a může flexibilně reagovat na případné problémy s dostupností nějakého produktu.

Jak to funguje

Do reportu vstupují dvě sady dat z klientových databázových systémů. První se týká stavu skladu, včetně blokací zboží, zboží v kontrole jakosti apod. Druhá se týká forecastu na následující dny a týdny. Report běží v prostředí MS Excel. Vložená data automaticky projdou sérií kalkulací, aby bylo možné zobrazit reálnou dostupnost jednotlivých SKUs.

Přehledová část reportu je uspořádána po SKUs. Jsou zde automaticky zaznačeny produkty, u nichž je problém s dostupnosti. Důvody omezení dostupnosti vycházejí z provedených výpočtů ze vstupních dat. Může jít o příliš vysoký forecast, větší množství konkétní SKU v kontrole jakosti, příliš vysokou objednávku nebo potřebu držet minimální zásobu produktu na skladě, popřípadě kombinaci více důvodů.

Díky sofistikovaným algoritmům umožňuje report rychlé zpracování velkého množství vstupních dat ve velmi krátkém čase. Výsledky zobrazuje v profesionálně graficky zpracovaném rozhraní, které je přehledné a přívětivé k uživateli. Klient report aktualizuje na denní bázi a na denní či týdenní bázi také vyhodnocuje výsledky.

Další služby

V oblastech řízení skladových zásob i forecastingu jsme pro naše klienty vyvinuli celou řadu řešení, například Days of Supply sdílený reporting nebo komplexní forecasting nástroj pro plánování dodávek podle zákazníků.

 

Evidence dostupnosti zboží

100 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás