• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vyhodnocení průběhu nakládek

Nástroj pro optimalizaci plánování nakládek a vykládek. Sleduje příjezdy kamionů a pomáhá efektivní spolupráci.

Nástroj pro sledování časů příjezdů kamionů na nakládku pomáhá zajišťovat hladký chod nakládky a vykládky naplánovaných kamionů ve skladu. Zároveň sleduje pozdní příjezdy kamionů a pomáhá zefektivnit spolupráci mezi dispečery a skladem.

Proč sledování časů příjezdů kamionů

V ideálním případě se každý naplánovaný kamion dostaví na nakládku či vykládku přesně na čas, který mu dispečeři naplánovali. Sklad má v takovém případě pro kamion otevřené okno a může ho vyložit či naložit v co nejkratším možném čase. V realitě samozřejmě někdy dochází k posunům, a to jak kvůli pozdním příjezdům kamionů, tak kvůli nepřipraveným oknům ve skladu. Pokud je navíc k tomu sezóna, mohou vznikat i prostoje ohrožující úroveň servisu zákazníkům.

Nástroj na sledování časů příjezdů kamionů, který si přál vytvořit náš klient, přináší kompletní přehled a příjezdech kamionů a jejich odbavení ve skladu. Umožňuje vyhodnotit situaci za každý týden či měsíc a v případě potřeby přijmout příslušná opatření v dispečinku nebo ve skladu.


Jak nástroj funguje

Vedoucí dispečerů vloží v určeném čase do nástroje plán kamionů na následující týden. Zodpovědný pracovník skladu pak v nástroji otevírá nakládková okna podle konkrétní kapacity skladu v dané směně. Případný rozdíl mezi plánem dispečerů a kapacitou skladu je hned vidět a je možné na jeho základě plán ještě upravit.

Další modul nástroje slouží k porovnávání časů příjezdů kamionů oproti plánu. U každého kamionu se sleduje čas od příjezdu do odjezdu a zaznamenává se rozdíl v minutách. Klient nástroj používá ke zpětnému vyhodnocení po týdnu nebo po měsíci. Do obslužné časti aplikace nahraje data o odbavených kamionech ze systému a všechny rozdíly se hned zobrazí v přehledných grafech a tabulkách.

Nástroj může stejně tak fungovat i v reálném čase, kdy každý pracovník, který se nějak podílí na odbavení kamionu na příjezdu, nakládce nebo odjezdu, zaznamená do aplikace příslušná data, a situace ohledně případného zpoždění je vidět okamžitě.

Další služby

Optimalizace nakládky a vykládky zboží pomocí praktických aplikací, které usnadňují každodenní práci, je oblastí, které se hodně věnujeme. Vyvinuli jsme například online aplikaci pro správu příjezdů kamionů nebo avízo příjezdu zboží na pobočku.


Každému kamionu v průměru ušetříme na nakládce

23 minut

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás