• Čeština
  • English
  • Deutsch

Warehouse Summary: Sledování výkonu skladu

Snadné sledování klíčových indikátorů ve skladování, úspora díky zvýšení produktivity.

Warehouse Summary je komplexní přehled KPIs týkajících se skladů, které si klient přeje sledovat. Na několika listech interpretuje informace o nákladech, produktivitě skladu, plnění finančního plánu a další indikátory. Výstupy jsou přehledně uspořádané a vizualizované, takže jsou rychle srozumitelné každému uživateli. Report funguje na měsíční bázi. Klientovi report spravujeme a pravidelně aktualizujeme.

Proč Warehouse Summary

Náklady na skladování zboží a procesy se skladováním spojené tvoří obrovskou část logistického rozpočtu mnoha firem. Často se na ně zaměřuje pohled vedení firmy a prakticky neustále se hledají způsoby, jak sklady zefektivnit a zlevnit. K tomu je samozřejmě dobré vědět, jak věci fungují aktuálně a ideálně i jak se vyvíjely historicky. Právě možnost úspory díky zvýšení produktivity a optimalizaci nákladů na skladování vedla našeho klienta k zadání požadavku na vytvoření Warehouse Summary.

Jak to funguje

Soubor Warehouse Summary funguje v prostředí MS Excel. To je výhoda pro uživatele, protože Excel má ve svém pracovním počítači každý a každý kancelářský pracovník s ním má alespoň malou zkušenost.   

Soubor má obslužnou a prezentační část. Obslužná část slouží pro automatizované zpracování vstupních dat z datových systémů a účetnictví klienta a výpočty hodnot indikátorů. V prezentační části jsou pak přehledně zobrazeny výstupy.

Klient má několik skladů, které potřebuje sledovat. Pro sledování určitého skladu stačí jen vybrat sklad a časové období v příslušném výběrovém poli a všechny údaje se zobrazí během vteřin. Stejně tak lze volit jednotky, ve kterých se zobrazí například produktivita.

Mezi nejdůležitější indikátory, které sledujeme, patří aktuální náklady na skladových účtech a jejich porovnání s plánem. V přehledovém poli jsou pak znázorněny konkrétní účty s největší úsporou a účty nejvíce přečerpávané. Tento indikátor je klíčovým faktorem při tvorbě finančního plánu na další rok.

Dále Warehouse Summary sleduje indikátory produktivity jednotlivých skladů, a to v jednoduchých přehledových tabulkách a grafech. Je to právě zde, kde klient v číslech jasně vidí, jak se případné změny nebo výzvy, které sklad potkaly, projevily v nákladech na zmanipulovanou jednotku.   

Změny a nové moduly

Logistická síť klienta i model jeho skladovacích procesů se za dobu, co Warehouse Summary funguje, několikrát změnil. Samozřejmě jsme to zohlednili i ve Warehouse Summary, ať už změnou výpočetní části souboru, nebo přidáním nového modulu.

Změny a nové moduly

KPI reporting tvoří významnou část našich služeb. Pro klienty jsme vyvinuli řadu řešení, jako je Operations Summary nebo Customers Summary. Máme zkušenosti také s vývojem řešení a aplikací na míru pro sklady. Zde můžeme jmenovat například Nástroj na sledování denní produktivity skladu nebo Nástroj pro řízení zásob v distribučním skladu.


Průměrné zvýšení produktivity skladu

18 %

Milujeme analýzy
a reporting. S láskou
se postaráme o ty vaše.

Kontaktujte nás